Det er mange grunner til at blåskjell er blant favorittene, det er kjapt å lage og så smaker det himmelsk. Blåskjell smaker best i januar – februar, de på det mest kjøttfulle når vannet er kaldt og før skjellene gyter. Hovedgytingen finner sted når temperaturen i vannet er rundt 10 grader, fra april til juni – for å sjekke kvaliteten på blåskjell så er mattilsynet sitt blåskjellvarsel (sjekk her), et utmerket verktøy. Denne gangen ble det norske blåskjell fra Meny i Grimstad. More »